• info hotline
    +49 (0) 7562 91 23 03

  • Vardagar
    9:00 till 17:00

 

TÜV-Certifiering

Om ett fordon optimeras ”trimmas” och ingen TÜV certifiering i enlighet med § 19 StVZO finns kan fordonet beläggas med körförbud och försäkringen kan komma att upphöra.

För att en tillverkare av styrenheter ska kunna få ett TÜV certifikat i enlighet med § 19 StVZO måste entreprenadföretaget bevisa att kvaliteten på styrsystemet uppfyller kraven i enlighet med den nationella och internationella vägtrafik förordningem samt att ett e-godkännande finns

Redan 1996 genomfördes de första TÜV certifieringarna i enlighet med § 19 StVZO. Idag har vi närmare 600 TÜV certifikat för våra produker till över 3500 bilmodeller.

För att erhålla TÜV certifiering måste följande kontroller utföras:

  • En mätning av avgasutsläpp i enlighet med EU-direktiv 70/220 eller 715/2007 / EEG
  • Fordonsbullermätning i enlighet med EU-direktiv 70/157 / EEG
  • Motoreffektmätning i enlighet med EU-direktiv 80/1269 / EEG
  • Toppfartsmätning i enlighet med ECE-reglemente nr. 68

 

Tyvärr finns inga TÜV certifikat för Lastbilar. Testförfarandet för lastbilar kräver att motorn måste tas ur, för att göra avgastesterna. Detta är inte möjligt pga. allt arbete och kostnader detta skulle medföra.

För ändringar av den ursprungliga mjukvaran i bilens motorsyrenheten även kallat OBD tuning kan inget TÜV godkänndade utfärdas i enlighet med § 19 StVZO eftersom en mjukvara som har nedladdats i styreneheten är inte en ”del” i den mening som avses i § 19 StVZO. Denna typ av uppdatering är dessutom utryckligen utesluten i 715/2007 EEC (Euro 5 och Euro 6 avgasnorm ) Eftersom om man utför en mjukvaru uppdatering är den ursprungliga ”trimfilen” överläst och motorn är efter en uppdatering hos tillverkaren återigen tillbaka till originalutförandet.

Än så länge utförs emissions testerna på motorer på en rullande landsväg i ett testlaboratorium i enlighet med direktiven i 70/220 EEC och 715/2007 EEC och i enlighet med NEDC cykel ( New European Driving Cycle )

I framtiden kommer emossionstesterna att utföras i enlighet med dom nya WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Proredure) mätnings metoderna för att utesluta möjligheter till manipulationer. ( test bench driving detection ) Därför kommer testerna inte utföras på rullande landsväg i ett laboratorium utan under riktiga förhållanden på väg.

Detta testförfarande är mycket mer dynamiskt än förfarandet i NED testet och anses vara mycket mer realistiskt. Bränlseförbrukningsresultaten och motsvarande CO2 emissioner är vanligtvis mycket högre vid ett sådant här test än vid ett NEDC test. Detta är på grund av att faktorer så som temperaturer, luftmotstånd, väglag m.m. måste beaktas vid mätningar utförda under verkliga förhållanden på väg. Följdaktligen kommer större mät toleranser att beaktas än vid mätning under NEFZ cykeln.

Jämnförelse mellan mätmetoder WLTP (WLTC) och NEFZ (NEDC)

Origin: https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzyklus