• info hotline
    +49 (0) 7562 91 23 03

  • Vardagar
    9:00 till 17:00

 

FAQ


Du hittar priserna för våra diesel- och bensin optimering på konfigurationssidan, på våran hemsida.

Dessa visas efter val av fordonet. Priserna är inkl. Moms och TÜV certifikat. (tillgänglighet enligt Car Configurator).


Vänligen gör din beställning via e-post till scandinavia@diesel-power.com eller per telefon under numret +46 (0) 31 - 386 00 25.


På vissa Europeska marknader är detta helt nödvändigt för att inte typgodkännande och försäkringsskydd ska bli ogiltiga! Fordonet måste tas till en officiellt erkänd expert eller inspektör. Vid ett tekniskt inspektionscenter, eller en officiellt certifierat övervakningsorganisation för kontroll för bekräftelse av den föreskrivna ändringen skall godkännas. Ett TÜV kompletterande del certifiering i enlighet med 19 § par. 3 av StVZO (tyska vägtrafiklicensregler ) ska bifogas när fordonet skall kontrolleras


Ja - utan begränsning. Motsvarande TÜV certifieringar finns.

Euro 5 och Euro 6-motorer redovisas normalt med något lägre effekt, än Euro 4-motorer.

Högre effektuttag är oftast inte möjligt eller lämpligt, utan att äventyra det säkerhetsystem som styrs av bilens motorstyrenhet "ECU".


Det ingår 2 års garanti på alla "DIESELPOWER" produkter, gäller från inköpsdatum från den ursprungliga kunden.

Det lagstadgade ansvar för fel som fodonstillverkaren har gentemot konsumenten (garanti), kan fordonstillverkaren inte frånsäga sig om den installerade komponenten har nödvändiga godkännanden: såsom ABE, e1 certifiering och TÜV certifikat.

Även om ett tillbehör som inte är godkänt av biltillverkaren har installerats, kan fordonstillverkaren från säga sig kostnader som härrör till fordons garantin. Om skadan inte bevisligen orsakats av en för fabriken främmande komponent. (Auto Bild Nr. 41 / 15.10.2010)

 

  • H. & N. Electronics GmbH har ett certifieringssystem för kvalitet uppfyller ISO 9000-kraven.
  • Alla produkter har e1 intyg utfärdat av den tyska federala Vehicle Registration Authority.
  • Den TÜV kompletterande certifieringen är i enlighet med 19 § del. 3 av StVZO (tyska vägtrafiklicensregler ) finns tillgänglig för nästan alla fordon.
  • Alla komponenter är tillverkade i Tyskland i enlighet med tyska kvalitetsstandarder.
  • Utveckling, produktion och försäljning är under ett och samma tak.


Användningen av "High-performance produkter", som är speciellt framtagen för att möta de högsta kraven inom motorfordonssektorn, innebär att systemen från DIESELPOWER och MultiMotion® är ledande inom kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.

Ingen modifiering genomförs av den ursprungliga programmvaran i fordonstillverkarens motorsstyrsystem, vi ändrar inte heller några andra komponenter i motorstystemet.

High-end processorer med extremt hög dataprestanda, är inte lämplig för fordonstuning, inte ens nödvändigt, eftersom databehandlingshastigheten av dessa processorer är inte i proportion till hastigheten på de uppgifter som lämnats från en förbränningsmotor.


Fordonets försäkringsklass kommer normalt inte att ändras. Men vissa försäkringsbolag kan hantera denna situation på olika sätt. Så vi rekommenderar att du kontaktar ditt försäkringsbolag och frågar om du behöver skicka TÜV certifiering till dem.


Under förutsättning att TÜV certifieringen i enlighet med 19 § del. 3 av StVZO kommer utsläppsklassen inte att förändras.


Ja - utan bergänsning.


Normalt kommer bränsleförbrukningen att minska med cirka 0,5 -1,0 liter per 100 km. Detta beror på vilken körteknik som används. Om motorn körs på maximal effekt mycket ofta och under en längre tid, då är det möjligt att det kommer att bli en ökning av bränsleförbrukningen .


Biltillverkarens serviceintervall är oförändrad.


Ja. Omfattande dokumentation tillhandahålls, tillsammans med modulerna. För alla bilar används endast fordonstillverkarens ursprungliga kontaktdon.


Nej, Fordonets typgodkännande tillåter inte olika prestandavarianter av ett och samma fordon. Typgodkännandet skulle bli ogiltigt varje gång anordningen slås på eller av.


Nej, Biobränslen kan fortsättas att användas, förutsatt att användningen är godkänd av fordonstillverkaren .


Vid normal och korrekt användning kommer livslängden på motorn inte påverkas.

En viktig orsak till detta är att motorvarvtalet sjunker - och därmed den interna friktionen i motorn minskar till följd av den optimerade vridmomentkurvan. (mer effekt vid lägre varvtal)


Vår nya MultiMotion® teknik med högpresterande processorer tillåter oss att göra egna ändringar av den ursprungliga mjukvaran. Det innebär att vi kan ställa varje motsvarande styrparameter till dess optimala värde, för varje körläge. Samtidigt bibehålla de utsläppsgränser, inklusive normerna Euro 5 och Euro 6 för avgasutsläpp.

Optimering uppnås genom direktkontroll av sensorer och / eller insprutningsventilerna, med hjälp av värden från de ursprungliga parametrarna.

Standardsäkerhetsfunktioner som programmerats in i motorstyrenheten på fabriken förbli orörd.


Kontakta VD och ägare av SCT AB på: scandinavia@diesel-power.com eller ringa oss på +46 (0) 31 386 00 25