• info hotline
    +49 (0) 7562 91 23 03

  • Vardagar
    9:00 till 17:00

 

Infothek

DIESELPOWER och MultiMotion® kvalitet och certifiering


DIESELPOWER lägger stor vikt vid driftsäkerhet och produkternas hållbarhet.

Kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i både internationell och tysk lagstiftning. I linje med ISO 9002 och de strängaste kraven.

Den elektromagnetiska kompatibilitet för produkter som används inom motorfordonssektorn (e1 * 72/245 * 2006/28 * 4697). Alla DIESELPOWER och MultiMotion® produkter har e1 godkännande i elektroniska enheter. (EG godkännande)

För elektroniska komponenter monterade på motorfordon, pågår certifieringsarbetet ständigt, när det gäller prestanda och utsläpp genomförs det i enlighet med 19 § par. 3 nr. 4 av StVZO (tyska vägföreskrifter för trafik licensiering) och AirCare® (Kanada). I maj 2016 hade vi över 600 TÜV kompletterande del certifieringar för mer än 3500 olika fordonstyper .

Vi arbetar ständigt efter att erbjuda så många fordonstyper som möjligt med TÜV intyg.

For trucks and tractors are no TÜV certifications available.
Testförfarandet för lastbilar kräver att motorn måste tas ur, för att göra avgastesterna. Detta är inte möjligt pga. allt arbete och kostnader detta skulle innebära.

 

Vänligen notera


För fordon med Euro 5-motorer får endast godkända Chip Tuning produkter användas för att öka prestanda och vridmoment i enlighet med förordning (EG) 715/2007.
För alla andra typer av tuning, finns kompletterande intyg i enlighet med punkt 19 par. 3 nr. 4 av StVZO (tyska vägtrafiklicensregler ) kan inte längre utfärdas.

Euro 5 och Euro 6-motorer redovisas normalt något lägre effekt och vridmoment än Euro 4-motorer. Detta beror på de strängare utsläppsnormerna.

Högre effektuttag är inte tekniskt möjligt, utan att äventyra motorstyrenhetens säkerhetsfunktioner.

Det lagstadgade ansvar för fel som fodonstillverkaren har gentemot konsumenten (garanti), kan fordonstillverkaren inte frånsäga sig om den installerade komponenten har nödvändiga godkännanden: såsom ABE, e1 certifiering och TÜV certifikat.

Även om tillbehöret som har installerats i fordonet inte är godkänt av biltillverkaren kan dom inte frånsäga sig garantin på fordonet.

om inte skadan kan bevisas ha orsakats av den för fabriken främmande komponenten.
(Auto Bild Nr. 41/15.10.2010)

 

Funktion och design


Vi använder innovativa högpresterande elektronikprodukter, speciellt framtagen för att möta de högsta kraven inom motorfordonssektorn vilket innebär att systemen från diesel och MultiMotion är ledande inom kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.

Ingen mjukvarumodifiering görs i den ursprungliga motorstyrenheten. Likaså, ändrar vi inga hårdvarukomponenter i motorstyrenheterna som är monterad av fordonstillverkaren .

High-end processorer med extremt hög dataprestanda, är inte lämpliga för fordonstuningsektorn och är inte nödvändiga, eftersom databehandlingshastigheten av dessa processorer är inte står i proportion till hastigheten på den nformation som krävs för en förbränningsmotor.

Dessutom är dessa anordningar mycket känslig och därmed känslig för störningar.

 

Det finns:

 

  • Ingen mjukvarumodifiering görs i den ursprungliga motorstyrenheten.
  • likaså, ändrar vi inga hårdvarukomponenter i motorstyrenheterna som är monterad av fordonstillverkaren .

 

Alla komponenter är av högsta kvalitet, garanterad optimering av prestanda, vridmoment, förbrukning och utsläpp. Programvaran i den ursprungliga motorstyrenheten påverkas ej, vilket innebär att säkerhetsfunktionerna i denna styrenhet kvarstår också för att skydda motorn och andra tekniska komponenter.

DIESELPOWER och MultiMotion® likaså, ändrar inga hårdvarukomponenter i motorstyrenheterna som är monterad av fordonstillverkaren .